به حجاب زنان مسلمان احترام بگذارید، حداقل در دادگاه!

به گزارش ادیان نیوز، “لرد دیوید نئوبرگر” رئیس دادگاه عالی بریتانیا خواستار نشان دادن درک و
فهم متقابل از تفاوت های فرهنگی و دینی افراد جامعه انگلیس شد و از همگان
درخواست کرد در دادگاه به حجاب زنان مسلمان احترام بگذارند.

لرد نئوبرگر ۶۷ ساله که در جلسه اتحادیه قضات جنایی انگلستان سخنرانی می
کرد با تشریح دیدگاه های مختلف ومتفاوت مردم این کشور درحوزه های اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی، خواستار احترام به حجاب بانوان مسلمان در دادگاه و سعه
صدر در برابر این پدیده شد.

این قاضی عالی انگلیسی گفته است نمونه بارز این تفاوت های فرهنگی نحوه
قسم خوردن پیروان ادیان مختلف به کتاب الهی خود می باشد؛ نمونه دیگر آن
آزاری است که برخی زنان مسلمان از حضور بدون حجاب در انظار عمومی متحمل می
شوند؛ بدین ترتیب ما باید به این تفاوت ها احترام بگذاریم و از انکار یا
برخورد نامناسب با چنین رویکردهای متفاوتی درجامعه خود پرهیز کنیم.

وی به طور خاص از قضات انگلیسی خواست شرایط زنان مسلمان را در دادگاه ها
درک کنندواز آنان نخواهند حجاب خود را درحضور دیگران کنار بگذارند.

سخنان لرد نئوبرگر در مورد لزوم رعایت حال بانوان باحجاب درحالی بیان می
شود که یک سال از تائید دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در مورد تائید قانون
منع حجاب برای بانوان مسلمان در دادگاه می گذرد. این تصمیم انتقاد بسیاری
از گروه های حقوق بشر اسلامی و غیراسلامی را برانگیخت.

منبع : شفقنا