به گزارش ادیان نیوز، رسانه‌های سعودی کلیپ کوتاهی را از شخصی در لباس حوثی ها منتشر کرده اند. در این کلیپ چند ثانیه‌ای شخصی ادعا می‌کند امام زمان و از اهل‌بیت رسول‌الله هست. او معجزه خویش را پرواز در هوا اعلام کرده است بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که ظهور چنین شخصی آن […]

به گزارش ادیان نیوز، رسانه‌های سعودی کلیپ کوتاهی را از شخصی در لباس حوثی ها منتشر کرده اند. در این کلیپ چند ثانیه‌ای شخصی ادعا می‌کند امام زمان و از اهل‌بیت رسول‌الله هست.

او معجزه خویش را پرواز در هوا اعلام کرده است بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که ظهور چنین شخصی آن هم در ایام حمله عربستان سعودی به یمن برای منحرف کردن اذهان عمومی از جنایات عربستان در یمن است.

منبع : اویس