زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، منطقه حمرین که در شمال استان دیالی عراق قرار دارد، مرکز فرماندهی حزب بعث پس از سقوط صدام بوده است . این منطقه پس از اشغال عراق توسط آمریکا سقوط نکرده بود و از آن زمان تاکنون به عنوان نقطه امن تروریست ها و باقی مانده اعضای حزب بعث تبدیل شده […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، منطقه حمرین که در شمال استان دیالی عراق قرار دارد، مرکز فرماندهی حزب بعث پس از سقوط صدام بوده است .
این
منطقه پس از اشغال عراق توسط آمریکا سقوط نکرده بود و از آن زمان تاکنون
به عنوان نقطه امن تروریست ها و باقی مانده اعضای حزب بعث تبدیل شده بود.

حاج قاسم سلیمانی

منبع : شیعه نیوز