زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، این گزارش که دوازدهمین گزارش کنگره اسقف های آمریکایی است، فاش می کند که کلیسای کاتولیک حدود 30 میلیون دلار هم به اقدامات پیشگیرانه از سوء استفاده های جنسی از کودکان اختصاص داده است. “اسکای نیوز” در این زمینه می نویسد: بر اساس گزارش، کلیسای کاتولیک 120 میلیون دلار به عنوان […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، این گزارش که دوازدهمین گزارش کنگره اسقف های آمریکایی است، فاش می کند که کلیسای کاتولیک حدود 30 میلیون دلار هم به اقدامات پیشگیرانه از سوء استفاده های جنسی از کودکان اختصاص داده است.

“اسکای نیوز” در این زمینه می نویسد: بر اساس گزارش، کلیسای کاتولیک 120 میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان سوء استفاده های جنسی از سوی کشیش ها پرداخت کرده است.

کلیسای آمریکا از چند سال پیش که رسوایی اخلاقی کشیش ها در سوء استفاده جنسی از کودکان فاش شد، سالانه گزارشی از دادخواست های مربوط به موارد سوء استفاده  جنسی کشیش ها و تلاش های پیشگیرانه ای که در این زمینه صورت می گیرد، ارائه می کند.
منبع : العالم