زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: بهرام اخوان کاظمي چکيده: نوشتار حاضر به بررسي مصاحبه‌هاي امام خميني(ره) با خبرنگاران و رسانه‌هاي خارجي در سال 1357 مي‌پردازد که در نجف، نوفل‌لوشاتو و قم انجام گرفته است. با توجه به طرح تفسيرهاي متفاوت و شبهاتي که ممکن است درباره اين مصاحبه‌ها انجام گرفته باشد، نويسنده تلاش كرده تا با ارائه مستندات و […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: بهرام اخوان کاظمي
چکيده:
نوشتار حاضر به بررسي مصاحبه‌هاي امام خميني(ره) با خبرنگاران و رسانه‌هاي خارجي در سال 1357 مي‌پردازد که در نجف، نوفل‌لوشاتو و قم انجام گرفته است.
با توجه به طرح تفسيرهاي متفاوت و شبهاتي که ممکن است درباره اين مصاحبه‌ها انجام گرفته باشد، نويسنده تلاش كرده تا با ارائه مستندات و تحليل‌هاي لازم، اثبات كند که اين پاسخ‌ها نه‌تنها نشانۀ تعارض در سيره نظري و عملي امام(ره) در طرح حكومت اسلامي مبتني بر نظريه ولايت مطلقه فقيه نيست بلکه حاکي از درايت و هوشمندي سياسي امام راحل است که در عين صداقت و روشنگري و درايتي داهيانه بيان شده و همگان را با رعايت وحدت کلمه و دوري از طرح موضوعات مناقشه‌برانگيز، به‌سوي هدف واحد سرنگوني نظام پهلوي بسيج كرده است.
كليد واژه: امام خميني(ره)، مصاحبه‌ها، رسانه‌هاي خارجي، انقلاب اسلامي، حکومت اسلامي، دولت، رهبري.