تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیلی بر مصاحبه‌های امام خمینی با رسانه‌های خارجی در سال ۱۳۵۷

نویسنده: بهرام اخوان کاظمی
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسی مصاحبه‌های امام خمینی(ره) با خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در سال ۱۳۵۷ می‌پردازد که در نجف، نوفل‌لوشاتو و قم انجام گرفته است.
با توجه به طرح تفسیرهای متفاوت و شبهاتی که ممکن است درباره این مصاحبه‌ها انجام گرفته باشد، نویسنده تلاش کرده تا با ارائه مستندات و تحلیل‌های لازم، اثبات کند که این پاسخ‌ها نه‌تنها نشانۀ تعارض در سیره نظری و عملی امام(ره) در طرح حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه حاکی از درایت و هوشمندی سیاسی امام راحل است که در عین صداقت و روشنگری و درایتی داهیانه بیان شده و همگان را با رعایت وحدت کلمه و دوری از طرح موضوعات مناقشه‌برانگیز، به‌سوی هدف واحد سرنگونی نظام پهلوی بسیج کرده است.
کلید واژه: امام خمینی(ره)، مصاحبه‌ها، رسانه‌های خارجی، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت، رهبری.
شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.