توهین موسس فرقه انحرافی رام الله به انبیاء الهی

به گزارش ادیان نیوز، ایلیا که تاکید می‌کند بیش از حد با کتاب مقدس انس داشته، نظر اسلام درباره تحریف شدن این کتاب را قبول نمی‌کند. وی با اینکه در ظاهر قرآن را قبول دارد، اما آنچه که در قرآن به منزه بودن پیامبران اشاره می‌شود، را قبول ندارد و کتاب مقدس تحریف شده را در این باره مستند می‌داند.
وی که کتاب مقدس را حاوی بهترین نقشه‌های خداوند عنوان می‌کند، قصد دارد نظرات و نگاه‌های خداوند را از زاویه آن کتاب مشاهده کند و حتی برای فهم قرآن، فهم کتاب مقدس را ضروی می داند.
با وجود اینکه از نظر اسلام کتاب مقدس موجود تحریف شده ، اما پیمان فتاحی معتقد است که هرگز و از هیچ طریقی نتوانسته به چرایی و چگونگی تحریف شدن کتاب مقدس پی ببرد و حاضر نبوده که تحریفی بودن آن را تایید کند.
ایلیای رام الله به طور تلویحی ضمن رد کتاب کامل بودن قرآن، تاکید می‌کند که دانش حال، گذشته و آینده، نهفته در اعماق کلمات خداست اما این کلمات را منحصر در کتاب آسمانی مسلمانان نمی‌داند.
طبق اذعان وی علاقه‌ای شدیدی که به کتاب مقدس داشته، سبب رسوخ این کتاب-شامل تورات و اناجیل و رساله‌های مربوطه- در عمق ذهنش شده و از اینکه در اعتقادات اسلامی، کتاب مقدس را تحریفی می‌دانند، تاسف می‌خورد.
پیمان فتاحی با الگوگیری از کتاب مقدس، عصمت همه انبیا را زیر سوال برده و انبیای الهی را انسان‌هایی می‌پندارد که به دلیل خوی انسانی ممکن است خطا کنند. از این منظر می‌توان گفت که وی در اشاره‌ای تلویحی عصمت پیامبر اکرم(ص) و حضرت عیسی(ع) را نمی‌پذیرد.
از نظر رئیس و ایلیای فرقه رام الله، پیامبران بعد از بعثت هم دچار اشتباهات بزرگی شده اند و گاهی این گناهان آن قدر بزرگ بوده که اگر از فرد معمولی سر می‌زد، طبق همان آیین ها حکمش قتل بود، ولی خداوند پیامبرانش را می‌بخشد. این دیدگاه پیمان فتاحی با عدالت ذات احدیت همخوانی ندارد و به نوعی او عادل بودن خداوند را نیز تخطئه می‌کند.
وی برای توجیه نظرات انحرافی و شرک آمیز خود چند تا از آیات قرآن مثل: “ان الانسان لیطغی”، “کان الانسان فتورا”، “کان الانسان شی ء جدلا”، “ان الانسان خلق هلوعا”، “ان الانسان لفی خسر”، “الانسان انه کان ظلوما” را بدون تقدم و تاخر، جدا جدا انتخاب کرده و همه انسان‌ها چه پیامبر، چه ائمه و چه انسان‌های عادی را عصیانگر، ستیزه‌جو، زیانکار، ظالم و … تعریف می‌کند.
بنا بر ادعای پیمان فتاحی، برایش مفهوم نبوده، که انسان چگونه ممکن است عاری از هر گناه و خطا باشد و فهم اینکه از اول تا آخر، انسانی پاک و مقدس باشد، برایش دشوار بوده است و در ادامه نیز پای علما را نیز برای چالش و جدل کردن در مورد عصمت پیامبران و حتی ائمه معصومین(ع) به میان می‌کشد و از دیدگاه او همه باید قبول کنند که همه انسان‌ها موجودی خطاکار و گناهکار هستند.
م. رام الله اما در مواجه با یکی از همقطاران خود به نام “منصور” که از نظر سنی بزرگ تر بوده، وی را انسانی کمیاب و موجودی بزرگ قلمداد می‌کند؛ چرا که ارتباط با اجنه و تسخیر روح و علوم غریبه را بیشتر می‌دانسته است.
این تناقض‌های گفتاری از فردی مانند پیمان فتاحی دور از انتظار نیست؛ چرا که وی برای به کرسی نشاندن نظرات خود، بی محابا به تمام مقدسات اسلامی- از قرآن گرفته تا عصمت پیامبر(ص) و ائمه معصومین- حمله می‌کند، تا شاید چند صباحی را در گعده‌گیری‌های جادوگرانه از شانه‌های هواداران بالا رفته و به مطامع شهوانی، اقتصادی و عقده‌های روانی خود برسد.
منبع: رهپویان هدایت
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.