غایت‌نگری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

نویسنده: مهدی براتعلی‏پور
چکیده:
این پژوهش در تلاش است تا با بهره‌گیری از ویژگی‌های دو روایت تک‌ساحتی و دوساحتی از فلسفه اخلاق غایت‌نگر، دو الگوی متمایز از مسئولیت اجتماعی را بازسازی کند. 
روایت نخست با تأکید بر هویت جماعتی و اولویت‌یابی تعهد به خیر جماعت‌ها، مسئولیت اجتماعی را به شکلی تاریخمند و غیرانتخابی، در چارچوب تبعیت‌پذیری و عمل متعهدانه به الگوهای رفتاری جامعه معنا ‌کند و روایت دوم، از یک سو در ساحت طبیعت‌گرا با الگوی مسئولیت اجتماعی در روایت نخست تفاوت بارزی ندارد و از دیگر سو، در ساحت فطرت‌گرا، با تأکید بر ذات‌گروی و شمول‌پذیری، مسئولیت اجتماعی را به شکلی غیرتاریخمند و انتخابی، در چارچوب انطباق‌پذیری الگوهای رفتاری جامعه با غایات و مطلوبیت‌های ذاتی نماید.
کلید واژه‌: غایت‌نگری، اخلاق، مسئولیت اجتماعی، ذات‌گروی، شمول‌پذیری.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.