زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: کرم سياوشي چكيده: درباره تفسیر آیه شریفه 41 سوره حجر تاکنون تفسیر صحیحی از سوی مفسران ارائه نشده است و این آیه محل تشتت آراي مفسران است. منشأ اساسی اختلافات مفسران فریقین در این آیه به چیستی تفسیر کلمات «هذا» و «علیّ» باز می‌گردد. در این مقاله ضمن ارائه قرائت‌های مختلف از این آیه […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: کرم سياوشي
چكيده:
درباره تفسیر آیه شریفه 41 سوره حجر تاکنون تفسیر صحیحی از سوی مفسران ارائه نشده است و این آیه محل تشتت آراي مفسران است. منشأ اساسی اختلافات مفسران فریقین در این آیه به چیستی تفسیر کلمات «هذا» و «علیّ» باز می‌گردد.
در این مقاله ضمن ارائه قرائت‌های مختلف از این آیه و نقد و بررسی آنها، دیدگاه‌های چهارگانه مفسران نیز بررسی شده است که بسیاری از تفسیرهای ارائه شده نارسا و نادرست است.
به نظر می‌رسد مفسرانی که مشار الیه «هذا» را «اخلاص ورزی» و یا «سنت الهی» دانسته‌اند و «علیّ» را به معنای «قضا و سنت الهی» تفسیر کرده‌اند، راه صواب را طی نموده‌اند.
کلیدواژه: تفسير قرآن، نقد تفاسير، تحليل انتقادي، آیه 41 حجر.