تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران قرآن پیرامون آیه: «قالَ هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ»

نویسنده: کرم سیاوشی
چکیده:
درباره تفسیر آیه شریفه ۴۱ سوره حجر تاکنون تفسیر صحیحی از سوی مفسران ارائه نشده است و این آیه محل تشتت آرای مفسران است. منشأ اساسی اختلافات مفسران فریقین در این آیه به چیستی تفسیر کلمات «هذا» و «علیّ» باز می‌گردد.
در این مقاله ضمن ارائه قرائت‌های مختلف از این آیه و نقد و بررسی آنها، دیدگاه‌های چهارگانه مفسران نیز بررسی شده است که بسیاری از تفسیرهای ارائه شده نارسا و نادرست است.
به نظر می‌رسد مفسرانی که مشار الیه «هذا» را «اخلاص ورزی» و یا «سنت الهی» دانسته‌اند و «علیّ» را به معنای «قضا و سنت الهی» تفسیر کرده‌اند، راه صواب را طی نموده‌اند.
کلیدواژه: تفسیر قرآن، نقد تفاسیر، تحلیل انتقادی، آیه ۴۱ حجر.
شاید دوست داشته باشید