زائران پیاده بدون توجه به خطرات سامراء در ایام شهادت امام هادی(ع) به سوی این شهر در حرکت هستند.

ادیـان نیوز :

منبع : واحد مرکزی خبر