تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

خردورزی در نابسامانی‌های زندگی

نویسنده: سید احمد میرحسینی
چکیده:
نظام دنیا در پرتو تضادها و تعارض‌ها و محدودیت‌های طبیعی، مستلزم کمبودها، مسائل و حوادث ناخوشایند و رنج‌های بسیاری برای انسان است. بعضی با نداشتن تحمل و اندیشه مناسب، خود را می‌بازند و برخی تنها به جنبه‌های منفی ناملایمات توجه دارند. اما در این میان، افرادی هستند که با اندیشه و درک صحیح در مواقع گرفتاری‌ و سختی‌ها از پیشامدها و حوادث تلخ زندگی در جهت تربیت و رشد و مقاوم‌سازی خود کمک می‌گیرند و داشته‌ها و ابزارهای رفاهی خود را می‌نگرند و به جای احساس رنج و اندوه از کمبود و مصیبت زندگی، می‌کوشند. این نوع برخورد با ناملایمات، مقتضای عقلانیت و مثبت‌نگری در مواجهه با نابسامانی‌ها خواهد بود.
مقاله حاضر، به تشریح و ستایش این نگرش و ارزش‌های آن می‌پردازد. یکی از نکته‌های مهم در نگارش این مقاله با توجه به بعضی راهکارها در پیشامد حوادث ناگوار زندگی، پیشگیری از حالت یأس و جلوگیری از افسردگی و کسالت‌های روحی همگان، به‌ویژه در دوران جوانی است
کلید واژه‌: خردورزی، نابسامانی، مثبت‌نگری، منفی‌نگری، عقلانیت.
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.