زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: سيد احمد ميرحسيني چكيده: نظام دنيا در پرتو تضادها و تعارض‌ها و محدوديت‌هاي طبيعي، مستلزم کمبودها، مسائل و حوادث ناخوشايند و رنج‌هاي بسياري براي انسان است. بعضي با نداشتن تحمل و انديشه مناسب، خود را مي‌بازند و برخي تنها به جنبه‌هاي منفي ناملايمات توجه دارند. اما در اين ميان، افرادي هستند که با انديشه […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: سيد احمد ميرحسيني
چكيده:
نظام دنيا در پرتو تضادها و تعارض‌ها و محدوديت‌هاي طبيعي، مستلزم کمبودها، مسائل و حوادث ناخوشايند و رنج‌هاي بسياري براي انسان است. بعضي با نداشتن تحمل و انديشه مناسب، خود را مي‌بازند و برخي تنها به جنبه‌هاي منفي ناملايمات توجه دارند. اما در اين ميان، افرادي هستند که با انديشه و درک صحيح در مواقع گرفتاري‌ و سختي‌ها از پیشامدها و حوادث تلخ زندگي در جهت تربيت و رشد و مقاوم‌سازي خود کمک مي‌گيرند و داشته‌ها و ابزارهاي رفاهي خود را مي‌نگرند و به جاي احساس رنج و اندوه از کمبود و مصيبت زندگي، مي‌کوشند. اين نوع برخورد با ناملايمات، مقتضاي عقلانيت و مثبت‌نگري در مواجهه با نابساماني‌ها خواهد بود.
مقاله حاضر، به تشريح و ستايش اين نگرش و ارزش‌هاي آن مي‌پردازد. يکي از نکته‌هاي مهم در نگارش اين مقاله با توجه به بعضي راهکارها در پیشامد حوادث ناگوار زندگي، پیشگیری از حالت يأس و جلوگيري از افسردگي و کسالت‌هاي روحي همگان، به‌ويژه در دوران جواني است
كليد واژه‌: خردورزي، نابساماني، مثبت‌نگري، منفي‌نگري، عقلانيت.