به گزارش ادیان نیوز، در یکی از مسابقات فوتبال زنان در اردن، به هنگام افتادن حجاب سر یکی از بازیکنان، دیگر بازیکنان از هر دو تیم که از قضا خودشان هم حجاب نداشتند دور او را گرفتند تا وی بتواند حجابش را درست کند. به نقل از رسانه های اردن، این مسابقه میان دو تیم […]

به گزارش ادیان نیوز، در یکی از مسابقات فوتبال زنان در اردن، به هنگام
افتادن حجاب سر یکی از بازیکنان، دیگر بازیکنان از هر دو تیم که از قضا
خودشان هم حجاب نداشتند دور او را گرفتند تا وی بتواند حجابش را درست کند.

حجاب در فوتبال


به
نقل از رسانه های اردن، این مسابقه میان دو تیم فوتبال زنان باشگاه های
اردنی امان و شباب برگزار شد. این اتفاق با تحسین تماشاگران حاضر در
ورزشگاه و انتشار عکس آن با توجه مخاطبان روبه رو شد.

منبع : افکار نیوز