تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

انقلاب:بغرنجی در مفهوم، تنوع در مصداق

نویسنده: هادی نخعی

چکیده:
انقلاب، پدیده‌ای استثنایی در سیر تحول جوامع است.بغرنجی، پیچیدگی، چندبعدی و چندلایه بودن در مفهوم و نیز تنوع در پیدایش، روند و فرجام در مصداق، از جمله‌ ویژگی‌های این پدیده است. ویژگی دیگر آن، عدم‌اجماع و توافق بر یک تعریف مشخص و قابل قبول برای همه مکاتب و نظرات است.
در مقاله حاضر ضمن مروری بر ویژگی‌های ذکرشده، نگارنده کوشیده است به تعریفی جامع از لحاظ آموزشی دست یابد، به‌نوعی که دانشجو و محقق، با درنظر گرفتن آن، بتواند نسبت به کلیه تعاریفی که با آن مواجه می‌شود، ذهنیت اولیه و نسبتاً روشنی داشته باشد. در آخر نیز ترسیمی از مدل انقلاب در دو‌بینش مارکسیتی و اسلامی ارائه می‌شود.

کلید واژه: انقلاب، سیاست، رجعت، تکامل، انقلاب کبیر، انقلاب رنگی، خشونت، مدل انقلاب.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه