زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه شناسايي مؤلفه‌هاي سبک زندگي اسلامي در حوزه کسب‌وکار از ديدگاه برخی آيات و روايات نویسندگان: ابراهيم کلانتري – اسماعيل کلانتري – فاطمه محمودي چکيده:اگرچه شاخص‌هاي گوناگون سبک زندگي اسلامي در آيات و روايات متعددی تبيين شده است، عدم تعميق و تدقيق انديشمندان اسلامي در اين حوزه و نيز توأم نشدنِ آن با سبک زندگي امروزی، […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
شناسايي مؤلفه‌هاي سبک زندگي اسلامي در حوزه کسب‌وکار از ديدگاه برخی آيات و روايات

نویسندگان: ابراهيم کلانتري – اسماعيل کلانتري – فاطمه محمودي

چکيده:
اگرچه شاخص‌هاي گوناگون سبک زندگي اسلامي در آيات و روايات متعددی تبيين شده است، عدم تعميق و تدقيق انديشمندان اسلامي در اين حوزه و نيز توأم نشدنِ آن با سبک زندگي امروزی، موجب کم‌رنگ شدن مؤلفه‌هاي سبک زندگي اسلامي در جامعه معاصر شده است. در اين پژوهش، نگارندگان با تعمّق و تدبّر در آيات و روايات اسلامي (رويکرد ديني) و مفاهيم کسب‌وکار (رويکرد تخصصي)، به شناسايي مؤلفه‌هاي سبک زندگي اسلامي در حوزه کسب‌وکار مي‌پردازند.
اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر جمع‌آوري داده، کيفي است. دستاورد این پژوهش، شناسايي 44 مؤلفه است که بايد در کسب‌وکار اسلامي رعايت شود و همچنین 38 مؤلفه که بايد در کسب‌وکار اسلامي از آن پرهيز شود. اين مؤلفه‌ها در 3 گروه ويژگي‌هاي ديني، ويژگي‌هاي اخلاقي و ويژگي‌هاي کارآفريني جای گرفته‌اند.

کلیدواژه: سبک زندگي اسلامي، کسب‌وکار، مؤلفه‌ها، آيات و روايات.