تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی تطبیقی روش‌های تفسیری فریقین در سازگاری عصمت حضرت داوود و خطای او

نویسندگان: محمدجواد هراتی ـ سید رضا مؤدب

چکیده :
روش‌های تفسیری مفسران، یکی از علل اختلاف مفسران در تفسیر آیات است. مفسران در تفسیر آیات ۲۶ ـ ۲۲ سوره ص، در پاسخ به چگونگی جمع میان عصمت حضرت داود و خطای او اختلاف نظر دارند.
مقاله به دنبال آن است تا با بررسی تطبیقی روش‌های تفسیری فریقین، علل اختلاف مفسران در پاسخ به این سؤال را بررسی نماید. بدین منظور برخی از تفاسیر فریقین مانند تفاسیر: التبیان، نورالثقلین و المیزان از شیعه و تفاسیر: جامع البیان، مفاتیح الغیب، روح المعانی و المنیر از اهل سنت به ترتیب تاریخی در رابطه با این موضوع بررسی شده است. نتیجه این تحقیق آن است که تفسیر المیزان به دلیل اتخاذ شیوه تفسیری قرآن به قرآن، استفاده از استدلال عقلی و کلامی و بهره‌گیری از روایات به عنوان موید مطالب خویش، پاسخ مطلوب‌تری نسبت به سایر تفاسیر به این پرسش داده است.

کلیدواژه: تفسیر تطبیقی، روش تفسیری، عصمت پیامبران، خطای داوود.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.