زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسندگان: محمدجواد هراتي ـ سيد رضا مؤدب چکيده :روش‌هاي تفسيري مفسران، يكي از علل اختلاف مفسران در تفسیر آيات است. مفسران در تفسیر آيات 26 ـ 22 سوره ص، در پاسخ به چگونگی جمع میان عصمت حضرت داود و خطای او اختلاف نظر دارند.مقاله به دنبال آن است تا با بررسي تطبيقي روش‌هاي تفسيري فريقين، […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسندگان: محمدجواد هراتي ـ سيد رضا مؤدب

چکيده :
روش‌هاي تفسيري مفسران، يكي از علل اختلاف مفسران در تفسیر آيات است. مفسران در تفسیر آيات 26 ـ 22 سوره ص، در پاسخ به چگونگی جمع میان عصمت حضرت داود و خطای او اختلاف نظر دارند.
مقاله به دنبال آن است تا با بررسي تطبيقي روش‌هاي تفسيري فريقين، علل اختلاف مفسران در پاسخ به اين سؤال را بررسی نماید. بدین منظور برخی از تفاسیر فریقین مانند تفاسیر: التبیان، نورالثقلین و المیزان از شيعه و تفاسیر: جامع البیان، مفاتیح الغیب، روح المعانی و المنیر از اهل سنت به ترتيب تاريخي در رابطه با اين موضوع بررسي شده است. نتيجه اين تحقيق آن است که تفسیر المیزان به دلیل اتخاذ شیوه تفسیری قرآن به قرآن، استفاده از استدلال عقلی و کلامی و بهره‌گیری از روایات به عنوان موید مطالب خویش، پاسخ مطلوب‌تری نسبت به سایر تفاسیر به این پرسش داده است.

کلیدواژه: تفسیر تطبیقی، روش تفسيري، عصمت پیامبران، خطای داوود.