واکاوی خاستگاه جغرافیایی خاندان برقی

نویسنده: مهدی نور محمدی
چکیده:
قم از اواخر قرن نخست هجری، مهد تشیع و مرکز بالندگی عالمان شیعی در ایران بوده است. در گذشته، این سرزمین به صورت یک شهر منسجم نبود و شامل مناطق متعددی می شد. یکی از این مناطق، «برق رود» یا «برقه» است که «خاندان برقی» منسوب به آن هستند. از آن جا که تنی چند از عالمان بزرگ شیعه از این خاندان برخاسته اند، این انتساب اهمیت فراوانی می یابد.
از سویی، مناطق دیگری با نام «برقه» در جهان وجود دارند که برخی از آنها از برقه قم مشهورتر و معروف تر هستند و از همین روی، منابع تاریخی  جغرافیاییِ متقدم، توجه بیشتری به آنها داشته اند. بررسی، ردیابی و اثبات صحت انتساب «خاندان برقی» به «برقه» قم و رد انتساب های دیگر مستند به دلایل و شواهد تاریخی   جغرافیایی، هدفی است که این مقاله آن را دنبال می کند.
کلیدواژه:  قم؛ خاندان برقی؛ برقه؛ برق­رود؛ برقروذ
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید