زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: عبدالحكيم‌ سليمي چكيده:  در پژوهش حاضر، ضمن نيم نگاهى به «وضعيت حقوق بشر در عصربعثت»، جايگاه انسان و حقوق اساسى او و نقش پيامبر در احيا و توسعه ی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به تعاليم اسلام و تاريخ جامعه نبوى معلوم مى گردد كه هرگونه تحوّل در اين زمينه، […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: عبدالحكيم‌ سليمي
چكيده: 
در پژوهش حاضر، ضمن نيم نگاهى به «وضعيت حقوق بشر در عصربعثت»، جايگاه انسان و حقوق اساسى او و نقش پيامبر در احيا و توسعه ی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به تعاليم اسلام و تاريخ جامعه نبوى معلوم مى گردد كه هرگونه تحوّل در اين زمينه، مرهون ابتكار و تلاش هاى خالصانهء انبياى الهى و به ويژه پيامبر گرامى اسلام است. امروزه اگر برخى در سطح جهانى از حقوق 
بشر دم مى زنند، اسلام، حدود چهارده قرن پيش، آن را اعلام كرده و پيامبرخدا(ص)در راستاى توسعه ی آن با تمام توان كوشيده است .
قرآن كريم، شكوفايى اخلاق و معنويت، اقامهء قسط و عدالت، همگانى ساختن تعليم و تربيت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمينهء زندگى درصلح و مسالمت را از مهم ترين اهداف پيامبر(ص)برمى شمارد كه ثمرهء آن،احيا و توسعهء حقوق انسانى و سرانجام، هدايت انسان به سوى كمال نهايى او است كه سيره پيامبر اعظم گواه بر اين ادعا است.
کلیدواژه: حقوق بشر، پيامبر اعظم (ص) حق حيات، آزادى، مساوات، كرامت انسان