تاسیس بانک اسلامی در چین

به گزارش ادیان نیوز، این بانک فعالیت های بانکداری اسلامی را در چین انجام می دهد و قصد دارد سرمایه های کشورهای اسلامی را به درستی در چین مدیریت کند.

صادرات به کشورهای اسلامی، تبادل ارتباط با بازارهای آسیی از اهداف این بانک اسلامی است.

این بانک با اجرای دستورات اسلامی از فعالیت هایی که در آن ربا وجود دارد پرهیز کرده و جز به شکل مشروع وام نمی دهد.

سیستم بانکداری اسلام در ۵۰ کشور اجرا می شود و اینک در کشورهای غیر اسلامی نیز چنین سیستمی وجود دارد.

مسلمانان
در چین بیش از چند قرن است که حضور دارند و آمار نشان می دهد که در این
کشور حدود ۱۰۰ میلیون مسلمان وجود دارد که در سین کیانگ، نینگشیا، گانسو، و
چینگهای زندگی می کنند.
منبع : خبرگزاری مهر