فارس ها خرافات را وارد تشیع کردند!

به گزارش ادیان نیوز، “ضاحی خلفان”
معاون رئیس پلیس جنجالی دبی که به داشتن مواضع ضد ایرانی معروف است در تازه ترین
اظهارات خود به مذهب تشیع توهین کرد.

خلفان در اظهاراتی ادعا کرد: از پیروان مذهب
تشیع می خواهم مذهبشان را از عیوبی که خداوند آن را در دین حنیف ما نازل و وارد
نکرده، پاک کنند. مشکل شیعیان در حب اهل البیت رسول
[صلی الله علیه و آله و سلمله ] نیست بلکه مشکل آنها در خرافاتی
است که فارس ها وارد مذهب تشیع کرده اند.

وی افزود: من خودم پیرو مذهب مالکی است و آموزش ها امام جعفر صادق [علیه السلامله ] را ارج می نهد. شافعی نیز شاگرد امام
جعفر صادق
[علیه السلامله ] بود اما او خرافات شیعه را وارد
این مذهب نکرد و این فارس ها بودند که خرافات مذکور را به تشیع چسپاندند.

خلفان در ادامه ضمن توهین به مناسک ویژه عزاداری شیعیان مدعی شد که
شیعه بودن به انجام مناسک خزعبلات گونه و دروغ هایی که بر اهل البیت
[علیهم السلامله ] بسته می شود، نیست.

وی در نهایت مسلمانان را به وحدت بر اساس یک
مجمع اسلامی مشترک خواند.

منبع : شیعه نیوز

شاید دوست داشته باشید