به گزارش ادیان نیوز، “حیدر العبادی” روز سه شنبه در سخنانی در پارلمان عراق اظهار داشت: پیروزی های به دست آمده در تکریت، بی نظیر و تاریخی است و این پیروزی ها ثمرۀ همبستگی میان داوطلبان و نیروهای امنیتی و بسیج مردمی است. وی تاکید کرد: اگر نتوانم از شهروندان حمایت کنم، از پست خود […]

به گزارش ادیان نیوز، “حیدر العبادی” روز سه شنبه در سخنانی در پارلمان عراق اظهار داشت: پیروزی
های به دست آمده در تکریت، بی نظیر و تاریخی است و این پیروزی ها ثمرۀ
همبستگی میان داوطلبان و نیروهای امنیتی و بسیج مردمی است.

وی تاکید کرد: اگر نتوانم از شهروندان حمایت کنم، از پست خود کناره گیری خواهم کرد.
نخست
وزیر عراق درباره وقایع الانبار اظهار داشت: آن چه در این استان اتفاق
افتاد، جنگ روانی بود که برخی، به آن دامن زدند. در واقع دو سومِ درگیری،
جنگ روانی است و تبلیغِ آن می تواند بر وضع سربازان تاثیر منفی بگذارد،
بنابراین باید با جلوی این گونه تبلیغات را گرفت.

العبادی تاکید کرد: در
الانبار به هیچ وجه عقب نشینی نکرده ایم. رمادی همچنان ایستادگی می کند، و
نیروهای عراقی در برخی از شهرهای الانبار حضور دارند که از آن ها پیشتبانی
و حمایت خواهیم کرد.

“حیدر العبادی” نخست وزیر عراق، روز سه شنبه به
همراه “خالد العبیدی” وزیر دفاع و “محمد سالم الغبان” وزیر کشور و سرلشکر
ستاد طالب شغاتی فرمانده عملیات مشترک و سرلشکر عبدالامیر الشمری فرمانده
عملیات بغداد و شماری از فرماندهان امنیتی، برای بررسی اوضاع امنیتی، به
پارلمان رفت.
منبع : العالم