تصویر خبری / سقوط پهپاد شناسایی آمریکا در یمن

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای کمیته مردمی در استان صعده یمن توانستند یک پهپاد شناسایی را در مرز بین عربستان و یمن در اختیار بگیرند.
این پهپاد در منطقه مرزی “نعشاو” استان صعده که در روزهای اخیر شاهد بمباران گسترده جنگنده های سعودی بود، سقوط کرد.  این پهپاد آمریکایی، از اندازه کوچکی برخوردار است و برای شناسایی اهداف از آن استفاده می شود.
سقوط پهپاد شناسایی - منطقه مرزی

سقوط پهپاد شناسایی – منطقه مرزی “نعشاو”

سقوط پهپاد شناسایی - منطقه مرزی

سقوط پهپاد شناسایی – منطقه مرزی “نعشاو”

سقوط پهپاد شناسایی - منطقه مرزی

سقوط پهپاد شناسایی – منطقه مرزی “نعشاو”

منبع: پایگاه خبری داعش
شاید دوست داشته باشید