تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در جنگ‌های پیامبر(ص)

نویسنده: حمید رضا مطهری
چکیده:
رعایت حقوق زنان، کودکان، سال‌خوردگان و افراد ناتوان یکی از نکات مهم در جنگ است که از آن با عنوان حقوق بشر دوستانه «Humanitarian law» یاد می‌شود. در عصر حاضر سازمان‌ها، گروه‌ها و برخی از افراد در نقاط مختلف جهان تحت این عنوان فعالیت می‌کنند. شناخت جایگاه این قانون در اسلام و تبیین مفاد آن در سیره نبوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا رعایت اصول جوان‌مردانه، خودداری از روش‌های غیر متعارف در جنگ، حمایت از زنان و کودکان، حفاظت از افراد ناتوان و سال‌خورده و منع به کارگیری سلاح‌های مخرب از نکات مهمی هستند که در قوانین امروزی بر آنها تصریح می‌شود و این موارد در سیره نبوی نیز مورد تأکید قرار گرفته و اجرایی شده‌اند. 
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی به جنگ‌های عصر نبوی و بررسی توصیه‌های آن حضرت(ص) درباره گروه‌های ناتوان یا خارج از جنگ، راهکارهای پیامبر(ص) برای حفاظت از آنان را تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیره رسول خدا(ص) درباره زنان، کودکان و افراد ناتوان دشمن در جنگ‌ها چگونه بود؟
کلیدواژه: رسول خدا(ص)؛ حقوق بشر دوستانه؛ زنان؛ کودکان؛ محیط زیست
شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.