به گزارش ادیان نیوز، «محمود الصرخي» روحاني نماي مدعي مرجعيت که بعثي بودن او ثابت شده، حدود يک سال پيش بعد از درگيري با نيروهاي ارتش عراق، به محل نامعلومي گريخت. او که بعد از سقوط رژيم منحله بعث، جذب سازمان اطلاعات و امنيت عربستان سعودي شد و فعاليت براي ايجاد شکاف در مذهب شيعه […]

به گزارش ادیان نیوز، «محمود الصرخي» روحاني نماي مدعي مرجعيت که بعثي بودن او ثابت شده، حدود يک سال پيش بعد از درگيري با نيروهاي ارتش عراق، به محل نامعلومي گريخت.
او که بعد از سقوط رژيم منحله بعث، جذب سازمان اطلاعات و امنيت عربستان سعودي شد و فعاليت براي ايجاد شکاف در مذهب شيعه و همچنين تخريب مراجع تقليد بخصوص حضرت آيت الله سيستاني را در دستور کار خود قرار داد، چندين ماه در محل نامعلومي پنهان شده بود.
چند روز بعد از ناپديد شدن وي، حدس و گمان ها در مورد محل اختفايش آغاز و برخي اخبار حکايت از آن داشت که به قطر گريخته اما هيچ گاه محل دقيق پنهان شدن او مشخص نشد.
اکنون و بعد از گذشت نزديک به يک سال از آن ماجرا و جمع شدن دم و دستگاه قلابي مرجعيتش در شهر کربلا، مجددا وارد صحنه شده تا يک بار ديگر در پيشبرد سياست هاي ضد شيعي کشورهايي همچون ايالات متحده آمريکا، عربستان سعودي و غيره گام بردارد.
چند روزي است که کميته امنيت در مجلس سناي آمريکا قانوني را تصويب کرده که به موجب آن ايالات متحده آمريکا از اين پس در تعامل و داد و ستد با کردهاي عراق و اهل سنت عراق، هر کدام به طور جداگانه و بدون اجازه دولت مرکزي عراق گام بر مي دارد.
تصويب اين قانون که با اعتراض شديد بسياري از سياستمداران و احزاب و جريان هاي سياسي عراق مواجه شده، به منزله به رسميت شناختن جدا بودن کردها و اهل سنت از دولت مرکزي عراق است.
در واقع تصويب اين قانون، برداشتن گام در راستاي تقسيم عراق به سه کشور سني، کردي و شيعي است.
در اين ميان «محمود الصرخي» وارد عمل شده و با هدف ايجاد جنجال و دامن زدن به اين موضوع، فتوايي صادر کرده و گفته: ملت عراق بايد مسلح شوند تا وحدت کشور حفظ شود!
در واقع با صدور اين فتوا، او تلاش مي کند که گروه ها و طيف هاي مختلف مردم عراق مسلح شوند تا در صورت وقوع کوچک ترين درگيري، تبديل به جنگ داخلي در عراق شود و در نهايت با ورود آمريکا، سه کشور سني، کردي و شيعي ايجاد شود.
بدون شک پيدا شدن سر و کله اين روحاني نماي بعثي، با طرح هاي آمريکا و شکست عربستان سعودي در يمن هم بي ربط نيست. به نظر مي رسد سعودي ها مايلند اکنون که در يمن شکست خورده اند، جنگ را به عراق منتقل کنند تا شايد بتوانند بخشي از آبروي از دست رفتنه شان را در عراق مجددا کسب کنند.
منبع: شیعه آنلاین