تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

چیستی توسعهء اخلاق در حکومت اسلامی و شاخص های سنجش آن

نویسنده: مهدی علی زاده،
چکیده:
هدف نهایى حکومت اسلامى این است که زمینه هاى شکوفایى معنوى و تعالى اخلاقى مردم را فراهم کند و عوامل این تعالى و شکوفایى را فعال سازد و فرقى نمى کند که زعیم جامعه ی اسلامى پیامبر باشد، امام معصوم باشد یا فقیه جامع الشرائط . مساله این است که توسعهء اخلاق چیست و چه ابعادى دارد و با کدام شاخص ها قابل ارزیابى و بررسى است .
براى دستیابى به توسعهء اخلاق که برآیند هم کنشى عناصر گوناگون اقتصادى، سیاسى و فرهنگى در لایه ها و سطوح مختلف است، برنامه اى فراگیر نسبت به تمام ساحتهاى حیات بشرى لازم است . این درهم تنیدگى ساحتهاى گوناگون حیات در تحقق توسعهء اخلاق نیز در دو سطح چیستى و شاخصه، خود را نشان مى دهد.
کلیدواژه: توسعه اخلاق، حکومت اسلامی، فرهنگ، نهادینه سازی، ارزشهای اخلاقی، شاخصهای توسعه اخلاق
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.