به گزارش ادیان نیوز، نیروهای مردمی مدافع حریم آل الله در سوریه یک داعشی را به اسارت گرفته بودند و قصد داشتند که وی را متنبه کنند، اما شهید «محمودرضا بیضایی» مدافع ایرانی حرم اهل‌بیت(ع)، به دفاع از این تروریست برخاست تا در زمانی مقرر محاکمه و قصاص شود. گفتنی است، در احکام شیعه آمده […]

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای مردمی مدافع حریم آل الله در سوریه یک داعشی را به اسارت گرفته
بودند و قصد داشتند که وی را متنبه کنند، اما شهید «محمودرضا بیضایی» مدافع
ایرانی حرم اهل‌بیت(ع)، به دفاع از این تروریست برخاست تا در زمانی مقرر
محاکمه و قصاص شود. گفتنی است، در احکام شیعه آمده است که اسیر نباید مورد
آزار و اذیت و حتی تحریم غذایی قرار گیرد تا زمانیکه محاکمه و حکم وی اجرا
شود.

منبع : ابنا