به گزارش ادیان نیوز، مستند سازندگان سلطه تولید شبکه خبر به بررسی نقش اندیشکده های مطرح آمریکا و جهان می پردازد. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، مستند سازندگان سلطه تولید شبکه خبر به بررسی نقش اندیشکده های مطرح آمریکا و جهان می پردازد.

منبع : ابنا