مصداق‌شناسی بداء در قرآن و روایات و عدم مغایرت آن با علم الهی

نویسندگان: ابراهیم نوری – حسین خاکپور
چکیده:
بداء یکی از اعتقادات شیعه امامیه است که در آیات و روایات اسلامی ریشه داشته، تنها در بخشی از نظام آفرینش رخ می‌دهد و مصادیق عینی متعددی از قرآن و احادیث آن را تأیید می‌کنند.
مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ اسنادی با شیوه بیان مصداقی، جوانب موضوع را بررسی و پس از پرداختن به‌معنای لغوی و اصطلاحی آن از دیدگاه فریقین، مصداق‌هایی از وقوع بداء در آیات و روایات را ارائه دهد؛ و سپس ضمن به تصویر کشیدن رابطه آن با علم الهی، نتیجه می‌گیرد که آیات و اخبار بدائی نظر شیعه را دراین‌باره تأیید می‌کند.
کلید واژه: بداء، نسخ، عدم مغایرت، علم ازلی، علم الهی، لوح محو، لوح اثبات
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید