حکومت اسلامی و ضرورت تدوین الگوهای جامع (با تطبیق بر حوزهء زنان)

نویسنده: محمد تقی سبحانی
چکیده:
با درنظرگرفتن همزمان دو عنصر «حجیت» و «کارآمدى» در معرفت دینى، معرفت دینى به همان اندازه که باید ناب و خالص بوده و از سرچشمه هاى وحیانى سیراب شده باشد، باید اقتضائات عصرى را نیز درنظر داشته، براى اداره زندگى انسان در بعد فردى و اجتماعى راهکار ارائه کند. ازاین رو عالمان ژرف اندیش دینى به نگرش جامع نگر و نظام مند معرفت دینى روى آورده و از ضرورت ارائه الگوهاى اجتماعى و عملى سخن مى گویند. 
این اندیشه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، ابعاد گسترده ترى یافته است . در شرایط استقرار جمهورى اسلامى، سخن از الگوهاى اجتماعى دینى، دیگر تنها به بعد فقهى یا کلامى محدود نماند، بلکه به یک الزام عملى در حوزه مدیریت و برنامه ریزى کشور تبدیل گشت . مقالهء حاضر ناظر به یک طرح کلان براى تولید نرم افزارهاى لازم براى حکومت اسلامى است، اما از این رو که براى روشن شدن زوایاى طرح، نیازمند تطبیق آن بر یک نمونه عملى و عینى هستیم، حوزهء مسائل زنان مثالى براى قواعد کلى طرح آورده شده که براى تحقق ارزشهاى اسلامى در جامعه زنان و بهبود وضعیت آنان، باید شناخت نظام مند از شخصیت زن مسلمان و سپس طراحى الگوى جامع را در دستور قرار داد. 
بیشتر بخوانید
الگوها از تطبیق نظام معارف در هر بخش (مثل بخش اقتصاد یا بخش زنان) بر ظرفیتهاى انسانى و تاریخى به دست مى آید و برآیند این تطبیق، تعین یافتن معارف دینى در قالب نهادها و مناسباتى است که در آن دوره تاریخى به عنوان بهترین شکل و شیوه براى تحقق دین در صحنهء زندگى انسان قابل معرفى است .
کلیدواژه: الگوسازى، نظام جامع، نظام جامع شخصیت زن، کارآمدى، حکومت اسلامى
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.