زنان، خانواده و جامعه در نگاه مقام معظم رهبری

نویسنده: غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌
چکیده: 
زنان در طول تاریخ مگر در برخی موارد جزئی و استثنائی از موقعیت اصلی خویش فرو افتاده و از دو ناحیه بر آنان ستم رفته است. یکی از ناحیه قدرتمندی جسمی مردان و دیگری, ظلم سودا گرانه ای که زن را وسیله تمتع مرد قرار داده و هم اکنون نیز این بیداد نو بر زن در دنیا روا داشته می شود. اما در اسلام جایگاه انسانی – معرفتی, زن برابر با مرد بوده, موقعیت اجتماعی – حقوقی آنان از جهتی که مسئولیت های گوناگونی را بر عهده دارند, متفاوت است.
این مقاله از نگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بررسی شده و دارای موضوعاتی است که عبارتند از: جاهلیت جوامع بشری و مظلومیت زنان, بیداد جدید بر ضد زنان, استثمار و بهره برداری جنسی و مادی, جایگاه زن در نظام ارزشی اسلام, جایگاه انسانی و معرفتی, موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان, زنان, توانایی ها و فضیلت ها, خود باوری و بازیابی هویت, از خود گذشتگی و ایمان, بانوان و اسوه های شایسته, نقش زن در خانواده, مادر, چشمه محبت, زن و مشارکت اجتماعی و زنان و انقلاب اسلامی. نویسنده مقاله را با توصیه ای مهم از مقام معظم رهبری در خصوص حل مشکلات زنان به پایان برده است.
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.