تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی (بخش اول)

نویسنده: اح‍م‍د آک‍وچ‍ک‍ی‍ان
 
چکیده:
مقاله حاضر با نگاهی به اندیشه اجتماعی امام خمینی بر این مطلب تأکید می کند که مقوله زن در زمره عناوین خاص تئوریک و عینی اندیشه های اجتماعی امام قرار دارد و می توان آن را در قالب یک الگوی کلی, نظم و سامان بخشید. نویسنده در ادامه, حضرت زهرا(س) را به عنوان الگوی مطلوب زن مسلمان از منظر امام خمینی معرفی می کند که نمونه ای, کامل در همه ابعاد رشد و بالندگی وجودی, فکری و اجتماعی است.
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه