هویت معرفتی تداوم فیض و استمرار وجود خلیفه‌الله

نویسنده: روح‌الله شاکری زواردهی
چکیده:
استمرار وجود خلیفه‌الله باوری است که قرآن، برهان و عرفان آن را تأیید می‌کنند؛ پیامبر اسلام(ص) از مصادیق بارز خلیفه‌الله است که پس از رحلتشان، به حکم خاتمیت منصب نبوت و رسالت به پایان رسید ولی شئون متعددی که قرآن برای پیامبر(ص) به‌عنوان خلیفه‌الله ثابت می‌داند، تعطیل بردار نیست؛ زیرا عالم بشری برای تداوم دریافت فیوضات تشریعی و عالم هستی برای تداوم دریافت فیوضات تکوینی، همچنان محتاج وجود و حضور خلیفه‌الله است. 
آنچه در این مقاله خواهد آمد این است که علم کلام با مراجعه به قرآن و برهان، و حکمت با مراجعه به آموزه فیض، استمرار وجودی خلیفه‌الله را در قالب امام معصوم منصوص و مستدل می‌سازد.
کلید واژه: فیض، استمرار امام، صادر نخستین، عقل اول، خلیفه‌الله.
شاید دوست داشته باشید