به گزارش ادیان نیوز، بعد از هشدار سلفی ها در مورد گسترش تشیع در الجزایر و انتشار اعلامیه هایی از سوی آنان مسوولین الجزایری تصمیم گرفتند تحقیقات و گزارش هایی در مورد فعالیت شیعیان در استان ها و شهرهای مختلف از جمله عنابه، وهران، باتنه ، خنشله و ام ابوالبواقی انجام دهند، به ویژه این […]

گسترش تشیع الجزایر

به گزارش ادیان نیوز، بعد از هشدار سلفی ها در مورد گسترش تشیع در الجزایر و انتشار اعلامیه
هایی از سوی آنان مسوولین الجزایری تصمیم گرفتند تحقیقات و گزارش هایی در
مورد فعالیت شیعیان در استان ها و شهرهای مختلف از جمله عنابه، وهران،
باتنه ، خنشله و ام ابوالبواقی انجام دهند، به ویژه این که انتشار مجله
شیعی « رساله الاسلام»در الجزایر بر وحشت آنان افزود.

علاوه بر آن، ورود پناهندگان شیعی سوریه به الجزایر باعث افزایش بدبینی
مسوولین نسبت به تشیع شد، به طوری که برخی ائمه دینی مساجد در درس ها و
خطبه های خود نسبت به وجود آنان هشدار داده و مدعی شدند: این شیعیان می
خواهند با دعوت به تشیع ، فرقه گرایی مذهبی و اجتماعی را در الجزایر افزایش
دهند.

پیشتر نیز « عبدالفتاح زیراوی حمداش» از رهبران سلفی الجزایر با ادعای
این که جریان شیعی جوامع عربی اهل تسنن و همچنین جامعه الجزایر را تهدید
می کند ، افزوده بود: شیعیان در نظر دارند تشیع را در تمام کشورهای اسلامی
گسترش دهند و امپراطوری جدیدی تاسیس کنند.

منبع : شفقنا