به گزارش ادیان نیوز، پایگاه اینترنتی حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام از راه اندازی بخش بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر و مرقد امیرالمؤمنین خبر داد. در این خدمت جدید پایگاه اینترنتی حرم مطهر این امکان وجود دارد که کاربر به صورت مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر بازدید کند و این […]

به گزارش ادیان نیوز، پایگاه اینترنتی حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام از راه اندازی بخش
بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر و مرقد امیرالمؤمنین خبر داد.

در
این خدمت جدید پایگاه اینترنتی حرم مطهر این امکان وجود دارد که کاربر به
صورت مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر بازدید کند و این امکان از طریق
تصاویر سه بعدی 360 درجه با دقت بالا از بیش از 40 بخش مختلف حرم مطهر
امیرالمؤمنین علیه السلام  و رواق های صحن شریف و ورودی ها و خیابان های
منتهی به حرم مطهر علوی فراهم شده است. در این زمینه نقشه بخش های مختلف
حرم نیز جهت راهنمایی بازدید کننده در اختیار کاربران قرار داده شده است.
منبع : شبستان