یمن در آتش سعودی

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

ادیـان نیوز :

منبع : مشرق

  پاپ اروپا را به کمک به پناهجویان فراخواند