به گزارش ادیان نیوز، این زائران از مناطق مختلف عراق و خارج از این کشور در حال رساندن خود به شهر کاظمین هستند؛ شمار قابل توجهی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز مأمور تأمین امنیت زائران امام موسی کاظم (علیه السلام) و تسهیل ورود آنان برای شرکت در مراسم سوگواری شده‌اند. حملات تروریستی دیروز در […]

به گزارش ادیان نیوز، این زائران از مناطق مختلف عراق و خارج از این کشور در حال رساندن خود به
شهر کاظمین هستند؛ شمار قابل توجهی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز مأمور
تأمین امنیت زائران امام موسی کاظم (علیه السلام) و تسهیل ورود آنان برای
شرکت در مراسم سوگواری شده‌اند.

حملات تروریستی دیروز در مسیر زائران امام موسی کاظم (علیه السلام) در بغداد، 9 شهید برجا گذاشت.

ورودی‌های شهر کاظمین

ورودی‌های شهر کاظمین

ورودی‌های شهر کاظمین

ورودی‌های شهر کاظمین

ورودی‌های شهر کاظمین

منبع : العالم