در فراق “شهید مهدی صابری” از فرماندهان شهید مدافعان حرم / نماهنگ

ادیـان نیوز نماهنگ زیر را تقدیم می کند به روح پرفتوح «شهید مهدی صابری» فرمانده
گروهان حضرت علی اکبر(ع) تیپ ویژه فاطمیون و دیگر شهدای مدافع حرم.

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید