راکد ماندن سرمایه ها هیچ دردی از جامعه دوا نمی کند

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید ظهر امروز در جمع مدیرعامل و کارکنان بانک مهر اقتصاد
اظهار کرد: دنیای غرب بر اساس ربا بنا شده و اقتصاد ربوی، مشکلات زیادی
برای آنها به وجود آورده به طوری که فاجعه قرارگیری ۹۹ درصد در مقابل یک
درصد به وجود بیاید و ثروتمندان، جریان عمومی جوامع را به قبضه خویش
درآورند و دولت ها را هم تحت کنترل بگیرند.

او افزود: دولت ها هم در این صورت، قوانینی وضع خواهند کرد که به نفع ثروتمندان یعنی حامیان اصلی شان باشد.

آیت الله نوری همدانی این روند را به ضرر عموم جامعه و به نفع صاحبان
ثروت و قدرت دانست و گفت: اسلام برای اینکه چنین مشکلاتی به وجود نیاید،
اقتصادی بر اساس مقررات خاص دارد.

این مرجع تقلید ادامه داد: شکل اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی تفاوت
دارد؛ پولی که در بانک ها گذاشته می شود به عنوان قرض نیست بلکه بانک امانت
داری است که باید سرمایه های مردمی را در راه های مشروع مانند مضاربه،
شرکت و … به جریان بیندازد و منافع حاصله را در اختیار صاحبان سرمایه
قرار دهد زیرا در اسلام، منافع هر سرمایه متعلق به صاحب اصل آن سرمایه است.

او با اشاره به جریمه تاخیر در قرض عنوان داشت: اسلام چنین چیزی را قبول
ندارد مگر اینکه ضمانتی را برای وامی تعیین کنند و شرط کنند در صورت
دیرکرد، جریمه ای فقط برای یک بار از آن ضمانت برداشت شود بنابراین نمی
توان منفعتی را بر روی وام قرار داد و هر بار بر روی اقساط آن را دریافت
کرد.

نوری همدانی اقتصاد اسلامی به شیوه صحیح را عامل برای قدرت اقتصادی
جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت کشورهای مسلمان می توانند در قالب
های گوناگون، اقتصاد خود را رونق بخشند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه راکد نگاه داشتن سرمایه های مالی
دردی را دوا نمی کند گفت: پول و ثروت برای جامعه مانند خون در بدن انسان
هستند که باید در گردش باشند و بتوانند مشکلات را حل کنند.

او بیان داشت: بانک ها باید اعلام کنند منفعتی در قبال تسهیلات دریافت
نمی کنند و فقط به اندازه تامین هزینه های خود بگیرند وگرنه نباید بر روی
قرض، چیزی اضافه کرد؛ ربا آنقدر آهسته در جریان اقتصاد نفوذ می کند که حرکت
آن از راه رفتن مورچه ای سیاه رنگ بر روی سنگی سیاه در شب تاریک هم مخفی
تر خواهد بود ولی بر اساس آیات و روایات، سقوط یک جامعه را در پی دارد و
کشور را به نابودی می کشاند و اقتصاد را به ورطه نابودی می برد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید