حقایقی درباره تغییر چشم انداز مذهبی آمریکا

به گزارش ادیان نیوز، موسسه تحقیقات پیو از سال ۲۰۰۷ پروژه ای را به منظور مطالعه چشم انداز
مذهبی ایالات متحده آغاز نموده و طی آن به بررسی جامعه آماری بزرگی شامل
بیش از ۳۵ هزار آمریکایی پرداخته تا بتواند ترکیب مذهبی جمعیت بزرگسالان
ایالات متحده را دقیقا پیگیری نماید. بزرگی این نمونه گیری این امکان را
فراهم نموده که دسترسی به داده هایی از گروه های نسبتا کوچک مذهبی (شامل
فرقه های خاص مسیحیت) و نیز داده هایی از سطح ایالت ها و کلانشهرهای مختلف
میسر شود.
 
در کنار گزارش کاملی که از این پروژه منتشر گردیده، چند نکته کلیدی چشم انداز مذهبی ایالات متحده را فاش می کند:
 
۱)
سهم مسیحیان هم در جمعیت آمریکا و هم در تعداد کل در حال کاهش است: در سال
۲۰۰۷، ۷۸.۴ درصد بزرگسالان آمریکایی تحت عنوان فرقه های مسیحی شامل
پروتستان ها، کاتولیک ها، مورمون ها و دیگران معرفی می شدند. اما این میزان
۷ سال بعد به ۷۰.۶ درصد کاهش یافت. با احتساب کل رشد جمعیت آمریکا در طی
این بازه زمانی، در حال حاضر ۱۷۳ میلیون مسیحی در آمریکا زندگی می کنند که
نسبت به ۱۷۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.
 
۲) درون جمعیت
مسیحی، بیشترین کاهش در میان خط اصلی سنتی پروتستان و کاتولیک اتفاق
افتاده است. پروتستان ها در سال ۲۰۱۴، ۱۴.۷ درصد جمعیت بزرگسال آمریکا را
تشکیل می دادند که این میزان نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۸.۱ درصد کاهش یافته
است. در طی همین بازه زمانی جمعیت کاتولیک ها نیز از ۲۳.۹ درصد به ۲۰.۸
درصد رسیده است. در مقام مقایسه، جمعیت پروتستان های انجیلی ثابت تر مانده
است به طوریکه طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ تنها حدود یک درصد کاهش داشته و از ۲۶.۳
درصد به ۲۵.۴ درصد رسیده است.

 3) کاهش جمعیت مسیحیان آمریکا به
موازات افزایش مستمر لامذهبان در این کشور اتفاق افتاده است. افرادی که خود
را بدون مذهب معرفی کرده اند (در حدود ۷ درصد تمامی بزرگسالان آمریکا) و
نیز کسانی که اعلام داشته اند مذهب خاصی را دنبال نمی کنند، اکنون رویهم
رفته ۲۲.۸ درصد جمعیت بزرگسال آمریکا را تشکیل می دهند که نسبت به سال ۲۰۰۷
با ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است. رشد لامذهبان تا اندازه ای با رواج تغییر
مذهب قوت گرفته است. در حدود یک پنجم بزرگسالان آمریکایی (۱۸ درصد) که به
عنوان مسیحی یا عضوی از دیگر مذاهب متولد و پرورش یافته اند، اکنون می
گویند به هیچ مذهبی پایبند نیستند.

 4) در زمینه وابستگی مذهبی
تفاوت های روشنی مابین برخی از گروه های مورد بررسی در سرشماری دیده می
شود. برای مثال بزرگسالان جوانتر بیش از آمریکایی های مسن تر و نیز مردان
بیشتر از زنان تمایل دارند خود را لامذهب بنامند. اما برخلاف این تفاوت ها،
گرایش های اصلی که در زمینه مذهب از سال ۲۰۰۷ در آمریکا اتفاق افتاده-
یعنی کاهش مسیحیان و افزایش لامذهبان-در بسیاری از گروه های سرشماری شامل
مردان و زنان، آمریکایی های مسن و جوان و شهروندان دارای سطوح مختلف
تحصیلات و نژادها و قومیت های مختلف حادث شده است.

 5) سهم آمریکایی
هایی که خود را با مذاهبی غیر از مسیحیت معرفی می کنند، همانند اسلام و
هندوییسم، در سال های اخیر اندکی افزایش یافته و از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۰۷
به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. مسلمانان در حال حاضر ۰.۹ درصد جمعیت
بزرگسالان آمریکا را شکل می دهند که نسبت به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش
یافته و هندوها نیز ۰.۷ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که نسبت به
۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۷ بیشتر شده است.
منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید