تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اعتصاب بیمارستان ها در تونس

به گزارش ادیان نیوز، سایت “الشروق” به نقل از “عثمان الجلولی” دبیر کل دانشگاه بهداشت اتحادیه سراسری مشاغل تونس تأکید کرد: دلیل این اعتصاب، عدم موافقت وزارت بهداشت با خواسته های معترضان و اجرا نکردن توافق های سابق است.
اعتصاب مزبور فعالیت های تخصصی طبی را متوقف می سازد اما بخش  فوریت های پزشکی به کار خواهند پرداخت.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید