نویسندگان: جمیله علم‌الهدی – مریم شاهواروتی – ملیحه آشتیانی چکیده :در اين تحقيق تلاش گرديده نسبت به بررسي تفاوت هاي جنسيتي از دو ديدگاه قرآن مجيد و فمينيسم اقدام شود. در بيان ديدگاه قرآن مجيد از تفسير نمونه نوشته آيت الله مكارم شيرازي استفاده گرديده است. هدف از اين تحقيق، ابتدا شفاف نمودن ديدگاه هاي […]

نویسندگان: جمیله علم‌الهدی – مریم شاهواروتی – ملیحه آشتیانی

چکیده :
در اين تحقيق تلاش گرديده نسبت به بررسي تفاوت هاي جنسيتي از دو ديدگاه قرآن مجيد و فمينيسم اقدام شود. در بيان ديدگاه قرآن مجيد از تفسير نمونه نوشته آيت الله مكارم شيرازي استفاده گرديده است. هدف از اين تحقيق، ابتدا شفاف نمودن ديدگاه هاي مذكور در خصوص تفاوت هاي جنسيتي و سپس ارائه پيشنهادهايي جهت طراحي ساختاري منطقي و كارآمد براي جامعه امروز است.
اين تحقيق اميدوار است ضمن اصلاح و بهبود باورهاي نسبت به موضوع جنسيت و تفاوتهاي جنسيتي، موجبات رشد و تعالي جامعه به ويژه زنان را فراهم آورد. روش اين تحقيق ، كيفي و با استفاده از متون مكتوب و منابع كتابخانه اي است.

کلید واژه: قرآن، فمینیسم و جنسیت