تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی انتقادی دیدگاه ابن‌تیمیه درباره فرماندهی خلفا در سرایا

نویسندگان: محسن الویری / سیدعلی حسین‌پور

چکیده‌:

ابن‌تیمیه که آرا و آثار او پشتوانه اصلی وهابیت است، در گزاره ای مدعی شده است که دو خلیفه نخست، در سریه های متعددی سمت فرماندهی داشته اند و امیرالمؤمنین علی(ع) جز در یک مورد، هیچگاه چنین نقشی را عهده دار نبوده است. البته واکاوی منابع اهل سنت نشان می دهد که تمام سریه‌های منسوب به ابوبکر، نام‌های مختلف برای تنها یک سریه است، علاوه بر اینکه فرماندهی او در این سریه نیز مورد تردید و انکار پژوهشگران قرار گرفته است.
همچنین تنها سریه عمر نیز در بردارنده تضادها و همراه با پرسش‌های گوناگونی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است. منابع اهل سنت هیچ سریه‌ای را به عثمان نسبت نداده‌اند، در حالی که همین منابع، فرماندهی سرایای متعددی را برای امیرالمؤمنین علی(ع) ثبت کرده‌اند. بنابراین، مدعای ابن‌تیمیه در تعارض آشکار با منابع اهل سنت است و هیچ پشتوانه تاریخی ندارد. گزارش واکاوی منابع اهل سنت برای سنجش مدعای ابن‌تیمیه در این نوشتار آمده است.

کلیدواژه:
سریه، امیرالمومنین علی(ع)، ابوبکر، عمر، عثمان و ابن‌تیمیه.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.