نویسنده: راضیه بدیعیان – سید ابراهیم میرشاه جعفری چکیده: نهضت سيدالشهدا يك حماسه بزرگ اسلامي ـ الاهي بود كه عزت و كرامت انساني را در ميان مسلمانان زنده كرد. در حالي كه يك قيامِ به ظاهر شكست خورده بود. براي اسراي اين قيام عزت و كرامت چه مفهومي داشت؟ تبيين نقش عزت و عزت مداري […]

نویسنده: راضیه بدیعیان – سید ابراهیم میرشاه جعفری

چکیده:
نهضت سيدالشهدا يك حماسه بزرگ اسلامي ـ الاهي بود كه عزت و كرامت انساني را در ميان مسلمانان زنده كرد. در حالي كه يك قيامِ به ظاهر شكست خورده بود. براي اسراي اين قيام عزت و كرامت چه مفهومي داشت؟ تبيين نقش عزت و عزت مداري در واقعه عاشورا و همچنين پرداختن به عزت نفس و اقتدار حضرت زينب(س) در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرد.
اين پژوهش كه به شيوه توصيفي تحليلي انجام شده است مي رساند كه: حادثه كربلا از بدو امر بر مبناي پاسداري از عزت و كرامت انسانها شكل گرفته است، و عزت محوري در گفتار و كردار امام حسين7 نمود بارزي دارد. درخشان ترين الگوي عزت محوري پس از امام حسين7 در عملكرد حضرت زينب(س) قابل مشاهده است. حفظ اقتدار و عزت در لباس اسارت، كار بزرگي است كه تنها عقيله بني هاشم توان انجام آن را دارد.

کلید واژه:
امام حسین (ع)، حضرت زینب(س)، عاشورا، عزت مداری، ارکان عزت، کرامت نفس