به گزارش ادیان نیوز، مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های استراتژیک قاهره به تازگی گزارشی از شیعیان مصر منتشر کرده و درباره تعداد آنها، نقشه انتشار آنها در اماکن مختلف مصر و پیامدهای فعالیت این گروه در مصر صحبت نموده است. در ابتدای این گزارش به نقل از «بهاء انور» سخنگوی شیعیان در مصر (در سپتامبر ۲۰۱۲) اعلام […]

به گزارش ادیان نیوز، مرکز منطقه‌ای پژوهش‌های استراتژیک قاهره به تازگی گزارشی از
شیعیان مصر منتشر کرده و درباره تعداد آنها، نقشه انتشار آنها در اماکن مختلف مصر
و پیامدهای فعالیت این گروه در مصر صحبت نموده است.

در ابتدای این گزارش به نقل از «بهاء انور» سخنگوی شیعیان در مصر (در
سپتامبر ۲۰۱۲) اعلام شده که حدود ۳ میلیون شیعه در زندگی می‌کنند و در استان‌های
مختلف این کشور پراکنده‌اند. در ادامه
مطلب مذکور به نقل از «محمد الدرینی» دبیر کل شورای عالی حمایت از اهل
بیت
در مصر اعلام شده که دهها میلیون صوفی در مصر زندگی می‌کنند که در بیت
آنها حدود یک میلیون شیعه وجود دارد و بسیاری از شیعیان مصر به خاطر فشارهای
امنیتی و رسانه‌‌ای مذهب خود را آشکار نمی‌کنند.

چگونگی پراکندگی شیعیان مصر در استان‌های این کشور

شیعیان مصر در چند استان زیر پراکنده هستند: «الدقهلیه» به ویژه شهر
«المنصوره» که زادگاه «احمد راسم النفیس» یکی از بارزترین رهبران شیعه است.
«الشرقیه» ، «المنوفیه»، «الغربیه»، «اسیوط» ، «سوهاج» و بخش‌هایی از شمال و جنوب
سینا.

پیامدهای فعالیت شیعیان در مصر

فعالیت سیاسی و اجتماعی جریان شیعی در مصر پس از کودتای ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ تا
کنون چند پیامد داشته است که مهم ترین آنها به این شرح است:

برخورد با جریان ها اسلامگرا به ویژه جریان سلفی که مشهور به دشمنی با
تشیع است. سلفی ها مصر اخیرا بر حجم تحرکات ضد شیعی خود افزوده اند و کمپین‌های بسیاری
در این رابطه به راه انداخته‌اند.

برخورد با بخش وسیعی از جامعه که حضور شیعیان را در مصر نمی
پذیرند. زیرا برخی ازمصری ها علیرغم حب به اهل بیت (علیهم السلام) اعتقاد دارند
برخی عقاید شیعه شبیه به کفر است.

برخورد با دولت

پژوهشگاه یاد شده در ادامه مدعی شد: ایران از شیعیان مصر حمایت و پشتیبانی
می کند افکار شیعی صادر شده از ایران به
مصر آنها را تغذیه فکری می‌کند.

نتیجه

در پایان این گزارش نتیجه گرفته شده تلاش‌های شیعیان در مصر برای حضور
پررنگ سیاسی و اجتماعی سخت است که با موفقیت روبرو شود زیرا ممنوعیت‌های اجتماعی،
امنیتی و سیاسی بسیاری در مقابل افزایش نفوذ شیعیان در مصر وجود دارد.

منبع : شیعه نیوز