به گزارش ادیان نیوز، راس شهری در ایالت داکوتای شمالیست که بر اساس سرشماری انجام شده در 2010 جمعیت آن 97 نفر است. گفته می‌شود اولین مسجد در آمریکا در سال 1902 در این شهر ساخته شد. این مسجد که با گذر زمان فرسوده و ویران شده بود در سال 2005 به همت خانواده ای […]

به گزارش ادیان نیوز، راس شهری در ایالت داکوتای شمالیست که بر اساس سرشماری انجام شده در 2010 جمعیت آن 97 نفر است.

گفته
می‌شود اولین مسجد در آمریکا در سال 1902 در این شهر ساخته شد. این مسجد
که با گذر زمان فرسوده و ویران شده بود در سال 2005 به همت خانواده ای از
مسلمانان باقی مانده در این منطقه بازسازی شد. مسلمانان این منطقه از
مهاجران سوری-لبنانی هستند که قرن نوزدهم برای برخورداری از  «قانون خانۀ
رعیتی» در آنجا ساکن شدند.

نخستین مسجد آمریکا

منبع : شیعه نیوز