نخستین مسجد آمریکا / تصویر

به گزارش ادیان نیوز، راس شهری در ایالت داکوتای شمالیست که بر اساس سرشماری انجام شده در ۲۰۱۰ جمعیت آن ۹۷ نفر است.

گفته
می‌شود اولین مسجد در آمریکا در سال ۱۹۰۲ در این شهر ساخته شد. این مسجد
که با گذر زمان فرسوده و ویران شده بود در سال ۲۰۰۵ به همت خانواده ای از
مسلمانان باقی مانده در این منطقه بازسازی شد. مسلمانان این منطقه از
مهاجران سوری-لبنانی هستند که قرن نوزدهم برای برخورداری از  «قانون خانۀ
رعیتی» در آنجا ساکن شدند.

نخستین مسجد آمریکا

منبع : شیعه نیوز

شاید دوست داشته باشید