مبلغان دینی رفتار پیامبرگونه داشته باشند

به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت الله علوی گرگانی امروز در دیدار جمعی از وعاظ جوان
کشور اظهارداشتند: تبلیغ یکی از موضوعات بسیار مهم در اسلام به شمار می رود
و در اهمیت این موضوع همین اندازه بس که علت مبعوث شدن انبیاء برای تبلیغ و
پیام رسانی بوده است.

حضرت آیت الله علوی گرگانی افزودند: مبلغ موفق کسانی هستندکه بتوانند در
کنار تعلیم  به تعلم خود نیر اقدام کنند؛ چرا که تا خود در مسیر حق و حقیقت
قرارنگیرند نمی توانندمؤثر باشند.

ایشان اظهار  داشتند: بسیاری از بزرگان، چون به تعلم اهمیت می دانند و خود اهل بودند، توانستند در جامعه تاثیرگذار باشند.

استاد خارج فقه  حوزه علمیه قم خاطرنشان ساختند: پیامبر خاتم(ص) در موقع 
موعظه و ابلاغ پیام الهی، تمام وجودشان از خوف پیام الهی سرخ می شد و این
نشانگر این قضیه بود که پیامبر(ص) خود اهل عمل به دستورات دین بودند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: مبلغی موفق است که کمترسخن بگوید و
رفتار، کردار و عمل او مردم را جذب کند و این راه موفقیت است در غیر این
صورت با سخنرانی نمی شود، مردم را جذب آموزه های دین کرد.

معظم له افزودند: مبلغ موفق کسی است که بتواند از ظرفیت های جامعه برای
ترویج اسلام ناب استفاده کند و این جزء با تلاش ومجاهدت مبلغان دین به
سرانجام نمی رسد.

منبع : خبرگزاری حوزه

شاید دوست داشته باشید