ادیان نیوز: رسول خدا (ص) می فرمایند: هر كس فاحشه بازى ديگران را كه پنهان مانده است، فاش و بر ملا سازد، به منزله آن است كه خود فاحشه بازى كرده است. و هر كس كه بنده مؤمنى را به خاطر كار نكوهيده‏ اش نكوهش و ملامت كند، خود به همان كار نكوهيده آلوده خواهد […]

ادیان نیوز: رسول خدا (ص) می فرمایند:
هر كس فاحشه بازى ديگران را كه پنهان مانده است، فاش و بر ملا سازد، به منزله آن است كه خود فاحشه بازى كرده است. و هر كس كه بنده مؤمنى را به خاطر كار نكوهيده‏ اش نكوهش و ملامت كند، خود به همان كار نكوهيده آلوده خواهد گشت.
شرح حدیث:
فحشاء عبارت از عريان شدن در برابر ديگران است، چه اين كه مرتكب زنا و لواط بشوند، يا نشوند. ولى در عرف مردم به زنا و لواط اطلاق مى‏ شود. خداونددر قرآن مجيد مى‏ فرماید:إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ؛ همانا كسانى كه دوست دارند خبر فحشاء در ميان مؤمنين منتشر گردد، شكنجه دردناكى در دنيا و آخرت براى آنان مهيا است.
در صورتى كه انسان خودش باعث انتشار اين گونه اخبار نشود، و تنها دوست داشته باشد كه فاحشه بازان رسوا و مشهور شوند، عذاب دنيا و آخرت را به جان خود خريده است، تا چه رسد به اين كه خود باعث انتشار خبر باشد. بديهى است كه پخش كردن خبر فحشاء و يا دوست داشتن انتشار خبر، هر دو در شمار گناهان كبيره است زيرا در آيه فوق الذكر تهديد به عذاب آخرت شده ‏اند.
پی نوشت:
گزیده کافی،ج1،ص257.
منبع:افکار