به گزارش ادیان نیوز، در این تصویر منحصر به فرد این بانوی مومنه با گرفتن ساعد دست امام از روی آستین تلاش دارد تا نسبت به ایشان ابراز ارادت نماید. منبع : شفقنا

به گزارش ادیان نیوز، در این تصویر منحصر به فرد این بانوی مومنه با گرفتن ساعد دست امام از روی آستین تلاش دارد تا نسبت به ایشان ابراز ارادت نماید.

امام خمینی

منبع : شفقنا