تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

مبانی مشروعیت

نویسنده: سیدمحمدمسعود معصومی

چکیده:

مسأله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی‌ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به‌شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می‌دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی‌باشد.
حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی‌کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مسأله‌‌ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته‌اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده‌اند.
نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشأ مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می‌باشد.

کلیدواژه: مشروعیت، قدرت، حکومت، دموکراسی، ولایت و سرپرستی

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.