تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

اخراج پلیس منچستری به دلیل اهانت به مسلمین در فیسبوک

به گزارش ادیان نیوز، این پلیس نژادپرست در دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات خود، ضمن
اعتراف به بارگذاری محتوای مجرمانه و اهانت آمیز در فیسبوک، نقض قوانین این
کشور درحوزه اقوام و مذاهب را نیز پذیرفت.

اخراج پلیس منچستر

دادگاه و نیروی پلیس منچستر حاضر به افشای نام و مشخصات این پلیس
نژادپرست نشده است اما اصلی ترین اتهام وی استفاده از محتوای نفرت پراکن
علیه یک همکار مسلمان خوددر اداره پلیس می باشد.

این پلیس منچستری همچنین القاب و سخنان تحریک آمیزی در مورد مسلمانان به
کار برده و نیز با مقایسه فرزندان مسیحی و مسلمان در بیرمنگام، مسلمین را
به سخره گرفته است.

وی گفته چرا مسلمانان اینقدر زیاد رشد می کنند؟ چون ما به آنها اجازه
دادیم به محل زندگی ما بیایند و مانند خرگوش اینقدر سریع زادوولد کنند؛
کاری که مسلمانان با انگلیس کرده اند حتی با کاری که آلمان نازی با اروپا
کرد قابل مقایسه نیست؛ ما در سال حداقل “دو سرِ بریده” در انگلیس داریم که
توسط مسلمانها اتفاق می افتد.

وکیل این پلیس نژادپرست برای نجات وی از مجازات ادعا کرده بود دوست این
فرد مرده بود و وی تحت تاثیر غم ازدست دادن او به انتشار چنین سخنانی دست
زده بوده است.

منبع : شفقنا

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.