به گزارش ادیان نیوز، صفحات حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) تصویری را منتشر کردند که در آن یک بستنی فروشی با نصب بنری اعلام کرده که به فرزند شهدای حشد الشعبی بستنی رایگان داده می شود. منبع: اویس

به گزارش ادیان نیوز، صفحات حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) تصویری را منتشر کردند که در آن یک بستنی فروشی با نصب بنری اعلام کرده که به فرزند شهدای حشد الشعبی بستنی رایگان داده می شود.
۴
منبع: اویس