به گزارش ادیان نیوز، مجموعه پوستر «وحدت از نگاه مقام معظم رهبری» به همت نشریه الکترونیکی اخوت منتشر شد.  برای دریافت این مجموعه پوستر از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود منبع : فرقه نیوز

به گزارش ادیان نیوز، مجموعه پوستر «وحدت از نگاه مقام معظم رهبری» به همت نشریه الکترونیکی اخوت منتشر شد.

وحدت از نگاه مقام معظم رهبری

 برای دریافت این مجموعه پوستر از طریق لینک زیر اقدام کنید.

منبع : فرقه نیوز